Horev-klub

Horev-klub byla společnost českých hermetiků, založená Pierrem de Lasenic, JUDr. Oldřichem Eliášem a Aloisem Sedláčkem roku 1937. Společnost vznikla odchodem Lasenica a dalších členů ze společnosti Universalia poté, co menšina členů nesouhlasila s prosazováním hermetismu na očích veřejnosti. Tak vznikl Horev-klub, zaměřený na hermetismus lóžový, vedený Lasenicem až do rozpuštění společnosti gestapem roku 1941. Horev-klub se hermetismu věnoval nadále, bez veřejné aktivity do Lasenicovy smrti roku 1944, kdy jej nahradil ve vedení spolku Alois Sedláček. Společnost se scházela až do smrti většiny členů.V úředně schválených stanovách Horev-klubu z roku 1937 se uvádí: "Účelem spolku jest sdružovati přátele hermetismu k soustavnému jeho studiu a k šíření jeho znalosti po všech stránkách. Zvláště má býti přihlíženo k hermetismu klasiků a kultur antických, jmenovitě kultury staroegyptské, z níž též spolek odvozuje svůj název. Slovo 'horev' značí ve staroegyptštině 'světlo' a v přeneseném významu 'osvětu'." Společnost vycházela zvláště z děl a filosofie Louise-Clauda de Saint-Martin, Johanna-Baptisty Kerninga, Eliphase Léviho, Stanislase de Guaita, Paschala Beverlyho Randolpha a dalších autorů. Horev-klub se podle dochovaného Deníku prací se živelnými bytostmi věnoval také hermetické filosofii, práci se živly, astrálnímu cestování a zajímal se o kámen mudrců. Text deníku, vzniklého v dobách pronásledování a zákazu této společnosti za druhé světové války, však plně neodpovídá skutečnému obsahu prací, zachycenému v níže uvedených pramenech. Skutečný obsah prací Horev-klubu byl velmi pestrý, jednotlivé členy zajímala téměř všechna odvětví západního hermetismu. Společnou praktickou základnou všech členů byla praxe Lasenicovy Knihy prací, zaměřená na dosažení živelné rovnováhy. Významnou složkou těchto prací byla introspekce (viz také text Živly ve vlastnostech člověka) a pózismus.       Předsedové: Pierre de Lasenic, 1937–1944. Alois Sedláček, 1944–1964. Vladimír Rohlíček, 1964-1974

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky